ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.03.2019 17:35
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Кіровоградській області за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року1
 
Обсяги інвестицій на
01.01.2018
01.04.2018
тис.дол. США
у % до загального підсумку
тис.дол. США
у % до загального підсумку
Усього
70088,5
100,0
75131,5
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
1956,0
2,8
2383,7
3,2
Промисловість
26137,5
37,3
27007,8
35,9
добувна промисловість і розроблення кар’єрів
3952,8
5,6
4155,9
5,5
переробна промисловість
21302,2
30,4
21918,7
29,2
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
2
2
2
2
водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2
2
2
2
Будівництво
20036,6
28,6
21981,2
29,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5205,1
7,4
6447,7
8,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
3270,0
4,7
3279,5
4,4
Операції з нерухомим майном
4588,5
6,5
4696,1
6,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
5729,6
8,2
6035,2
8,0
Інші види економічної діяльності
3165,2
4,5
3300,3
4,3
1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області