ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 05.06.2018 11:50
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–квітні 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
9454252,3
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
6798741,2
71,9
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
546387,7
5,8
    Переробна промисловість
С
6252353,5
66,1
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
3392427,0
35,9
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
40631,0
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
175765,6
1,9
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
138976,7
1,5
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
15533,7
0,2
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
212929,4
2,3
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
857613,6
9,1
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
971582,0
10,3
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2537551,7
26,9
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
117959,4
1,2
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області