ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 15.06.2018 11:13
Кількість працівників1, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу
(осіб)
Рік
Кількість працівників – усього
У тому числі
з них мають науковий ступінь
дослідники
техніки
допоміжний персонал
доктора наук
доктора філософії/ кандидата наук
2010
505
2
24
318
91
96
2011
449
3
25
291
86
72
2012
474
3
25
309
94
71
2013
435
3
28
294
71
70
2014
433
3
31
296
74
63
2015
414
1
23
287
60
67
2016
480
10
48
348
48
84
2017
503
11
89
382
41
80
1Дані за 2010-2015 роки містять постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників), починаючи з 2016 року дані наведені без урахування науково-педагогічних працівників.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області