ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 01.06.2018 10:38
Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–березень 2018 року
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
1224988
100,0
  інвестиції у матеріальні активи
1217380
99,4
    житлові будівлі
38790
3,2
    нежитлові будівлі
189839
15,5
    інженерні споруди
56888
4,6
    машини, обладнання та інвентар
655768
53,5
    транспортні засоби
253014
20,7
    земля
459
0,0
    довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
7108
0,6
    інші матеріальні активи
15514
1,3
  інвестиції у нематеріальні активи
7608
0,6
    з них
    програмне забезпечення та бази даних
3961
0,3
    права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні
    права, патенти, ліцензії, концесії тощо
1862
0,2
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області