ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 01.06.2018 10:38
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень–березень 2018 року
 
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
1224988
100,0
  у т.ч. за рахунок
  коштів державного бюджету
43953
3,6
  коштів місцевих бюджетів
40906
3,3
  власних коштів підприємств та організацій
950502
77,6
  кредитів банків та інших позик
161113
13,2
  коштів іноземних інвесторів
  коштів населення на будівництво житла
21879
1,8
  інших джерел фінансування
6635
0,5
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області