ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 04.06.2018 9:34
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
173459
174843
174722
176899
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
19733
19774
20061
23347
Промисловість
38526
38376
38146
37971
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5310
5368
5177
5186
  Переробна промисловість
23695
23498
23532
23539
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6723
6730
6714
6492
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2798
2780
2723
2754
Будівництво
1816
1795
1826
1917
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10634
10544
10526
10472
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
18391
18419
18462
18526
Тимчасове розміщування й організація харчування
167
164
168
171
Інформація та телекомунікації
1536
1537
1554
1452
Фінансова та страхова діяльність
1641
1619
1630
1599
Операції з нерухомим майном
1108
1101
1108
1106
Професійна, наукова та технічна діяльність
2034
2240
2221
2216
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2021
2058
2044
2012
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12176
12445
12402
12343
Освіта
34927
35833
35574
35002
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
24308
24321
24389
24157
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4068
4267
4265
4272
Надання інших видів послуг
373
350
346
336
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
142
139
148
139
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
126
136
150
151
Промисловість
142
140
148
138
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
130
128
139
132
  Переробна промисловість
142
141
148
140
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
153
147
154
137
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
148
140
153
140
Будівництво
147
132
147
139
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
151
146
156
146
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
141
137
146
136
Тимчасове розміщування й організація харчування
148
146
151
147
Інформація та телекомунікації
143
137
142
130
Фінансова та страхова діяльність
151
145
150
137
Операції з нерухомим майном
156
147
152
146
Професійна, наукова та технічна діяльність
145
141
149
136
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
163
154
163
150
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
154
146
152
137
Освіта
132
127
136
124
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
159
151
158
149
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
141
135
139
129
Надання інших видів послуг
139
143
149
141
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
6221
6365
6654
6834
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5406
5472
5841
6852
Промисловість
6733
6746
7359
7361
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10007
10107
12066
12393
  Переробна промисловість
6165
6160
6575
6535
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6875
6854
7287
7283
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
4993
4949
5362
5137
Будівництво
4925
4790
4572
4576
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5861
5933
5839
6029
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8304
7662
8164
8445
Тимчасове розміщування й організація харчування
4296
4398
4457
4737
Інформація та телекомунікації
5472
5924
5852
5513
Фінансова та страхова діяльність
9391
8546
9773
9277
Операції з нерухомим майном
4656
4479
4804
4705
Професійна, наукова та технічна діяльність
5028
5539
5798
6155
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4819
4702
5254
4814
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8470
9384
9933
10022
Освіта
5478
6072
6027
6104
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5149
5225
5347
5383
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4333
4458
4552
4536
Надання інших видів послуг
5787
6540
5905
6068
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області