ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 04.06.2018 9:08
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
6221
6365
6654
6834
               
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5406
5472
5841
6852
               
Промисловість
6733
6746
7359
7361
               
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10007
10107
12066
12393
               
  Переробна промисловість
6165
6160
6575
6535
               
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6875
6854
7287
7283
               
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
4993
4949
5362
5137
               
Будівництво
4925
4790
4572
4576
               
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5861
5933
5839
6029
               
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8304
7662
8164
8445
               
Тимчасове розміщування й організація харчування
4296
4398
4457
4737
               
Інформація та телекомунікації
5472
5924
5852
5513
               
Фінансова та страхова діяльність
9391
8546
9773
9277
               
Операції з нерухомим майном
4656
4479
4804
4705
               
Професійна, наукова та технічна діяльність
5028
5539
5798
6155
               
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4819
4702
5254
4814
               
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8470
9384
9933
10022
               
Освіта
5478
6072
6027
6104
               
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5149
5225
5347
5383
               
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4333
4458
4552
4536
               
Надання інших видів послуг
5787
6540
5905
6068
               
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області