ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 07.05.2018 10:00
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
6972872,7
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
4711569,3
67,6
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
378834,8
5,4
    Переробна промисловість
С
4332734,5
62,2
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
2395074,0
34,3
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
31987,0
0,5
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
132120,9
1,9
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
98945,8
1,4
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
12951,3
0,2
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
125752,6
1,8
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
469071,7
6,7
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
746136,1
10,7
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2177712,0
31,2
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
83591,4
1,2
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області