ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Оновлено: 10.05.2018 13:09
Джерела фінансування інноваційної діяльності
   
(тис.грн)

 

Загальна сума витрат
У тому числі за рахунок коштів
власних
вітчизняних інвесторів
іноземних інвесторів
інші джерела
2007
107286,5
56849,1
464,6
27616,0
21110,7
2008
40647,2
33006,3
600,1
2093,3
2009
50661,8
44694,7
3359,6
2010
107494,9
103249,6
­
4245,3
2011
138869,5
137949,3
200,0
2012
339000,9
193134,3
145866,6
2013
114749,4
114306,1
443,3
2014
92973,9
92490,5
483,4
2015
127719,1
127719,1
20151
127719,1
127719,1
20171,2
504172,2
395834,8
3
3
1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.
2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області