ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 04.05.2018 10:59
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
173459
174843
174722
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
19733
19774
20061
Промисловість
38526
38376
38146
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5310
5368
5177
  Переробна промисловість
23695
23498
23532
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6723
6730
6714
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2798
2780
2723
Будівництво
1816
1795
1826
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10634
10544
10526
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
18391
18419
18462
Тимчасове розміщування й організація харчування
167
164
168
Інформація та телекомунікації
1536
1537
1554
Фінансова та страхова діяльність
1641
1619
1630
Операції з нерухомим майном
1108
1101
1108
Професійна, наукова та технічна діяльність
2034
2240
2221
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2021
2058
2044
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12176
12445
12402
Освіта
34927
35833
35574
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
24308
24321
24389
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4068
4267
4265
Надання інших видів послуг
373
350
346
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
142
139
148
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
126
136
150
Промисловість
142
140
148
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
130
128
139
  Переробна промисловість
142
141
148
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
153
147
154
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
148
140
153
Будівництво
147
132
147
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
151
146
156
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
141
137
146
Тимчасове розміщування й організація харчування
148
146
151
Інформація та телекомунікації
143
137
142
Фінансова та страхова діяльність
151
145
150
Операції з нерухомим майном
156
147
152
Професійна, наукова та технічна діяльність
145
141
149
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
163
154
163
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
154
146
152
Освіта
132
127
136
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
159
151
158
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
141
135
139
Надання інших видів послуг
139
143
149
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
6221
6365
6654
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5406
5472
5841
Промисловість
6733
6746
7359
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10007
10107
12066
  Переробна промисловість
6165
6160
6575
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6875
6854
7287
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
4993
4949
5362
Будівництво
4925
4790
4572
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5861
5933
5839
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8304
7662
8164
Тимчасове розміщування й організація харчування
4296
4398
4457
Інформація та телекомунікації
5472
5924
5852
Фінансова та страхова діяльність
9391
8546
9773
Операції з нерухомим майном
4656
4479
4804
Професійна, наукова та технічна діяльність
5028
5539
5798
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4819
4702
5254
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8470
9384
9933
Освіта
5478
6072
6027
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5149
5225
5347
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4333
4458
4552
Надання інших видів послуг
5787
6540
5905
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області