ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 04.05.2018 10:51
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
6221
6365
6654
                 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5406
5472
5841
                 
Промисловість
6733
6746
7359
                 
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10007
10107
12066
                 
  Переробна промисловість
6165
6160
6575
                 
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6875
6854
7287
                 
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
4993
4949
5362
                 
Будівництво
4925
4790
4572
                 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5861
5933
5839
                 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8304
7662
8164
                 
Тимчасове розміщування й організація харчування
4296
4398
4457
                 
Інформація та телекомунікації
5472
5924
5852
                 
Фінансова та страхова діяльність
9391
8546
9773
                 
Операції з нерухомим майном
4656
4479
4804
                 
Професійна, наукова та технічна діяльність
5028
5539
5798
                 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4819
4702
5254
                 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8470
9384
9933
                 
Освіта
5478
6072
6027
                 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5149
5225
5347
                 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4333
4458
4552
                 
Надання інших видів послуг
5787
6540
5905
                 
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області