ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 15.06.2018 9:03
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010–2017 роки
(тис.грн)
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Усього
2123053
3993206
4576219
3224031
3122384
4057085
6355304
7320933
   у т.ч. за    рахунок
               
   коштів    державного    бюджету
46039
103793
135019
26371
32205
294692
139752
248630
   коштів    місцевих    бюджетів
79717
199078
203125
136919
119248
327143
484568
774339
   власних    коштів    підприємств    та    організацій
1529477
2609473
3308925
2321941
2452016
2948402
5165819
5646484
   кредитів    банків    та    інших позик
46818
644821
444280
297085
357998
127163
309793
506584
   коштів    іноземних    інвесторів
8259
6702
5500
9710
1
1
125565
2928
   коштів    населення на    будівництво    житла
233228
206582
237726
262484
136608
299533
112338
105066
   інших    джерел    фінансування
179515
222757
241644
169521
1
1
17469
36902
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області