ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 15.06.2018 8:58
Капітальні інвестиції за видами активів за 2010–2017 роки
(тис.грн)

 

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Усього
2123053
3993206
4576219
3224031
3122384
4057085
6355304
7320933
   інвестиції у    матеріальні    активи
2117907
3981055
4565109
3205693
3081740
4043566
6334240
7153430
   житлові    будівлі
251269
237958
311318
298103
162950
338950
162074
233433
   нежитлові    будівлі
546032
1013202
1640124
764313
773768
663619
982379
1007487
   інженерні    споруди
112280
620196
276236
160194
176611
287673
518603
609689
   машини,    обладнання    та    інвентар
987752
1711071
1953378
1631152
1565495
2044865
3398914
3829271
   транспортні    засоби
169038
326369
320680
251857
266847
604954
1117658
1264070
   земля
6538
9770
2952
4101
25032
5768
24134
16093
   довгострокові    біологічні    активи    рослинництва    та    тваринництва
12090
25935
17627
57351
47604
22734
25794
31718
   інші    матеріальні    активи
32908
36554
42794
38622
63433
75003
104684
161669
  інвестиції у   нематеріальні   активи
5146
12151
11110
18338
40644
13519
21064
167503
   з них:                
   програмне    забезпечення    та бази    даних
3134
3718
4770
7769
4733
4637
10165
11673
   права на    комерційні    позначення,    об’єкти    промислової    власності,    авторські та    суміжні права,    патенти,    ліцензії,    концесії тощо
1602
5627
2587
6760
34737
2176
1857
124966
 
 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області