ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 04.04.2018 14:41
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–лютому 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
4232981,4
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
2753728,0
65,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
206454,2
4,9
Переробна промисловість
С
2547273,8
60,2
з неї
     
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
1439510,3
34,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
21970,2
0,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
82704,3
2,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
63116,3
1,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
8554,8
0,2
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
70467,8
1,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
196175,2
4,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
452344,1
10,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1424857,1
33,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
54396,3
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області