ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 03.04.2018 11:21
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
173459
174843
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
19733
19774
Промисловість
38526
38376
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5310
5368
  Переробна промисловість
23695
23498
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6723
6730
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2798
2780
Будівництво
1816
1795
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10634
10544
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
18391
18419
Тимчасове розміщування й організація харчування
167
164
Інформація та телекомунікації
1536
1537
Фінансова та страхова діяльність
1641
1619
Операції з нерухомим майном
1108
1101
Професійна, наукова та технічна діяльність
2034
2240
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2021
2058
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12176
12445
Освіта
34927
35833
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
24308
24321
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4068
4267
Надання інших видів послуг
373
350
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
142
139
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
126
136
Промисловість
142
140
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
130
128
  Переробна промисловість
142
141
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
153
147
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
148
140
Будівництво
147
132
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
151
146
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
141
137
Тимчасове розміщування й організація харчування
148
146
Інформація та телекомунікації
143
137
Фінансова та страхова діяльність
151
145
Операції з нерухомим майном
156
147
Професійна, наукова та технічна діяльність
145
141
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
163
154
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
154
146
Освіта
132
127
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
159
151
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
141
135
Надання інших видів послуг
139
143
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
6221
6365
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5406
5472
Промисловість
6733
6746
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10007
10107
  Переробна промисловість
6165
6160
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6875
6854
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
4993
4949
Будівництво
4925
4790
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5861
5933
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8304
7662
Тимчасове розміщування й організація харчування
4296
4398
Інформація та телекомунікації
5472
5924
Фінансова та страхова діяльність
9391
8546
Операції з нерухомим майном
4656
4479
Професійна, наукова та технічна діяльність
5028
5539
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4819
4702
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8470
9384
Освіта
5478
6072
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5149
5225
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4333
4458
Надання інших видів послуг
5787
6540
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області