ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 03.04.2018 11:12
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
6221
6365
                   
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
5406
5472
                   
Промисловість
6733
6746
                   
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10007
10107
                   
  Переробна промисловість
6165
6160
                   
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6875
6854
                   
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
4993
4949
                   
Будівництво
4925
4790
                   
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5861
5933
                   
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8304
7662
                   
Тимчасове розміщування й організація харчування
4296
4398
                   
Інформація та телекомунікації
5472
5924
                   
Фінансова та страхова діяльність
9391
8546
                   
Операції з нерухомим майном
4656
4479
                   
Професійна, наукова та технічна діяльність
5028
5539
                   
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4819
4702
                   
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8470
9384
                   
Освіта
5478
6072
                   
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5149
5225
                   
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4333
4458
                   
Надання інших видів послуг
5787
6540
                   
   Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області